Raad van Toezicht

Stichting RAGweek Nijmegen heeft jaarlijks met veel geld te maken. Om te kunnen waarborgen dat dit geld alleen voor de juiste doeleinden wordt gebruikt, is in 2015 een Raad van Toezicht opgericht. De Raad van Toezicht bestaat uit twee oud RAGweekbestuurders en uit een oud-studentbestuurder. De Raad van Toezicht keurt de begroting van de penningmeester, houdt kascontrolemomenten gedurende het jaar en moet uiteindelijk het financieel jaarverslag goedkeuren.

Dit jaar (2021-2022) bestaat de raad uit: Jamie Aartsen (voorzitter), Noortje te Molder en Julian van Haeren.