Raad van Advies

De Raad van Advies (afgekort: RvA) is een toezichthoudend orgaan binnen de stichting. De leden van deze raad worden gekozen uit oud-bestuurders van de RAGweek. Zij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het huidige bestuur. Met enige regelmaat komen zij samen om met elkaar en het huidige bestuur te vergaderen. De RvA bestaat dit jaar uit Alexander Currie (voorzitter), Sebastian Blom, Walthièro van der Kamp, Irma Lemmen, Barend Mijzen, Karlijn Spronk en Elsze van den Wittenboer.