Meerjarenbeleid

In het bestuursjaar 2015-2016 heeft het 9e bestuur een meerjarenbeleid opgesteld waarop het beleid van de komende besturen is gebaseerd. Het meerjarenbeleid is hier te lezen: Meerjarenbeleid Stichting RAGweek Nijmegen

Voor vragen of opmerkingen over het beleid kun je altijd contact opnemen met het bestuur via ragweek.nijmegen@gmail.com