Internationaal Doel

Stichting ACNS Projecthulp

Het internationale doel van dit jaar is Stichting ACNS Projecthulp. ACNS Projecthulp verleent financiële, materiële, medische en sociale hulp aan kinderen in Sri Lanka door middel van structurele, kleinschalige en duurzame projecten. Op deze manier kunnen kinderen op termijn helemaal zelfstandig worden. ACNS zorgt ervoor dat deze kinderen naar school kunnen en een opleiding krijgen, waardoor zij kans hebben op een beter leven.

Onze opbrengst willen wij dit jaar inzetten voor een specifiek project van ACNS, namelijk het Studiefonds Vanni. In het gebied Vanni in Sri Lanka wonen veel kansarme kinderen. Het gebied is namelijk zowel getroffen door een burgeroorlog, als door de tsunami in 2004. De jongeren die daar nu wonen hebben geen mogelijkheden om naar school te gaan of te studeren. Het reizen naar de grote stad is duur en daarnaast moet er collegegeld betaald worden. Door het project van ACNS wordt er een melkvee boerderij worden opgezet. Op deze boerderij gaan vrouwen werken die hun man verloren zijn in de burgeroorlog die de afgelopen jaren gewoed heeft. Daarnaast worden zij geholpen door studenten. De winst die behaald wordt op deze boerderij gaat niet alleen naar de werknemers, maar kan daarnaast ook de studie van 150 studenten financieren. Op deze manier hebben deze 150 jongeren kans op een betere toekomst. Meer informatie over de financiële projectspecificatie hiervan kunt u vinden in onderstaand pdf bestand.

Project Specificatie Vanni : Studiefonds Vanni Sri Lanka
Presentatie ACNS

Meer informatie over ACNS Projecthulp is terug te vinden op www.acnsprojecthulp.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebied waar de melkvee boerderij gebouwd gaat worden in Vanni.