Solliciteren voor Bestuur

Wil jij ook in het bestuur van Stichting RAGweek Nijmegen? Heb jij affiniteit met goede doelen, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil jij RAGweek Nijmegen tot een nog groter succes maken?

Hoe ziet een bestuursjaar bij de RAGweek eruit? Het bestuur van de RAGweek bestaat in beginsel uit vijf personen en met z’n vijven dragen zij de gehele organisatie van de RAGweek. Hieronder valt bijvoorbeeld het kiezen van de goede doelen, het regelen van sponsoring, de organisatie van activiteiten, het contact met allerlei externe partijen en de promotie van de RAGweek. Als bestuur van de RAGweek zul je midden in het Nijmeegse bestuursleven staan en vele constitutieborrels bezoeken en contacten leggen. De taken van acquisitie en het contact met andere studentbesturen worden over alle bestuursleden verdeeld, maar daarnaast heeft elk bestuurslid uiteraard zijn eigen takenpakket, zoals hieronder is beschreven. Een bestuursjaar bij de RAGweek is een divers en onvergetelijk jaar waarin je ontzettend veel leert en nuttige ervaringen opdoet. Daarnaast wordt je netwerk aanzienlijk uitgebreid en staat het geweldig op je CV, maar het belangrijkste is natuurlijk: je zet je een jaar lang vrijwel dagelijks in om een prachtig bedrag voor twee goede doelen bij elkaar te krijgen!

 

Voorzitter

Als voorzitter is het je primaire taak om overzicht te houden gedurende het bestuursjaar. De voorzitter bereidt de (bestuurs)vergaderingen voor en zorgt voor structuur tijdens vergaderingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplanning en beleidsdocumenten zoals het beleidsplan en het jaarverslag. Je bent het aanspreekpunt voor je bestuursleden, vangt het werk op van je andere bestuursleden waar nodig en zorgt voor een goede samenwerking binnen je bestuur. Ten slotte ben je als voorzitter het aanspreekpunt voor externe contacten zoals de goede doelen, de pers, het Comité van Aanbeveling en de RAGweek-besturen in Maastricht en Utrecht.

Secretaris

Als secretaris ben je verantwoordelijk voor de notulen van de vergaderingen en zorg je voor het bijhouden en ordenen van de post en mailbox, de archivering en de nieuwsbrief. Daarnaast zorg je dat de social media en de website goed worden bijgehouden en dat er veel promotie wordt gemaakt via deze kanalen. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor de indeling van de Sexy met Stijl Bestuurskalender, als secretaris leg en onderhoud je contact met de betreffende besturen. Het is dus belangrijk dat je een goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal hebt en geordend kan werken.

Penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor alle inkomsten en uitgaven van de RAGweek en de gehele financiële administratie. In het begin van het bestuursjaar zul je een begroting opstellen en het is jouw verantwoordelijkheid dat deze gedurende het jaar als richtlijn voor alle inkomsten en uitgaven wordt gehanteerd.  Daarnaast houd je je bezig met het aanvragen van subsidies en vergunningen, het opstellen van facturen, het bijhouden van de boekhouding en het organiseren van de jaarlijkse loterij. Vooral tijdens en na de RAGweek is het belangrijk om een goed overzicht te houden op alle financiën, zodat uiteindelijk een zo hoog mogelijke opbrengst kan worden geschonken aan de twee goede doelen. Ten slotte zul je aan het einde van het bestuursjaar alles vastleggen in het financieel jaarverslag.

 

Bestuurslid Sponsoring & PR

Als bestuurslid Sponsoring & PR ben je verantwoordelijk voor de sponsoring en promotie van de RAGweek. In het begin van het bestuursjaar ben je voornamelijk bezig met de sponsoring van de RAGweek. Dit houdt in dat je zorgt voor samenwerkingen tussen oude, maar ook nieuwe partners en je probeert om samen met de andere bestuursleden zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen. Later in het jaar zul je je meer bezighouden met de promotie van de RAGweek. Het is het jouw verantwoordelijkheid om de RAGweek op de kaart te zetten, zodat zoveel mogelijk mensen enthousiast worden om deel te nemen aan alle activiteiten. Je taken bestaan ten eerste uit het ontwerpen en laten drukken van de Sexy met Stijl Bestuurskalender en alle promotiemateriaal, waaronder het programmaboekje, posters en flyers. De basis hiervoor ligt vast in de huisstijl van de RAGweek, dus heel creatief hoef je niet te zijn, maar enige kennis van programma’s zoals Photoshop en InDesign is wel handig. De basiskennis kun je eventueel tijdens je bestuursjaar nog opdoen middels enkele cursussen. Ten slotte ben je ook verantwoordelijk voor de verspreiding van het promotiemateriaal en ondersteun je de voorzitter in het contact met de pers.

 

Bestuurslid Activiteiten

Als bestuurslid activiteiten coördineer je het contact met verenigingen voor de organisatie van activiteiten voor de RAGweek. Daarnaast onderhoud je de contacten met onder andere het Cultuurcafé, het Facilitair Bedrijf en andere instanties op en rond de campus van de Radboud Universiteit en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Je bent als Bestuurslid Activiteiten verantwoordelijk voor het organiseren van de eigen activiteiten die voor en tijdens de RAGweek plaatsvinden en daarnaast ook voor de werving van vrijwilligers. Verder maak je als Bestuurslid Activiteiten de planning voor de RAGweek en ben je tijdens deze week ook dagverantwoordelijke.
Ben jij er klaar voor? Mail dan vandaag nog je sollicitatiebrief en cv naar ragweek.nijmegen@gmail.com. Je kunt ook mailen naar dit adres voor meer informatie over een bestuursjaar bij Stichting RAGweek Nijmegen.