Solliciteren voor Bestuur

Wil jij ook in het bestuur van Stichting RAGweek Nijmegen? Heb jij affiniteit met goede doelen, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil jij RAGweek Nijmegen tot een nog groter succes maken? Of heb je vragen over een bestuursjaar bij RAGweek? Je kunt ons altijd een mail sturen op ragweek.nijmegen@gmail.com. 

Hoe ziet een bestuursjaar bij de RAGweek eruit? Het bestuur van de RAGweek bestaat in beginsel uit zes personen en met z’n zessen dragen zij de gehele organisatie van de RAGweek. Hieronder valt bijvoorbeeld het kiezen van de goede doelen, het regelen van sponsoring, de organisatie van activiteiten, het contact met allerlei externe partijen en de promotie van de RAGweek. Als bestuur van de RAGweek zul je midden in het Nijmeegse bestuursleven staan en vele constitutieborrels bezoeken en contacten leggen. De taken van acquisitie en het contact met andere studentbesturen worden over alle bestuursleden verdeeld, maar daarnaast heeft elk bestuurslid uiteraard zijn eigen takenpakket, zoals hieronder is beschreven. Een bestuursjaar bij de RAGweek is een divers en onvergetelijk jaar waarin je ontzettend veel leert en nuttige ervaringen opdoet. Daarnaast wordt je netwerk aanzienlijk uitgebreid en staat het geweldig op je CV, maar het belangrijkste is natuurlijk: je zet je een jaar lang vrijwel dagelijks in om een prachtig bedrag voor twee goede doelen bij elkaar te krijgen!

Voorzitter

Als voorzitter is het je primaire taak om overzicht te houden gedurende het bestuursjaar. De voorzitter bereidt de (bestuurs)vergaderingen voor en zorgt voor structuur tijdens vergaderingen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarplanning en beleidsdocumenten zoals het beleidsplan en het jaarverslag. Je bent het aanspreekpunt voor je bestuursleden, vangt het werk op van je andere bestuursleden waar nodig en zorgt voor een goede samenwerking binnen je bestuur. Bovendien ben je als voorzitter het aanspreekpunt voor externe contacten zoals de goede doelen, de pers, het Comité van Aanbeveling en de RAGweek-besturen in Maastricht en Utrecht. Als voorzitter heb je, net als alle andere bestuursleden, ook contact met verenigingen en enkele sponsoren

Secretaris

Als secretaris ben je het eerste aanspreekpunt voor verenigingen en andere partijen die contact opnemen via de mail. Je zorgt ervoor dat alle mail die binnenkomt geordend wordt voor je bestuursgenoten en dat de mail geordend blijft, ook ondersteun je je medebestuurders waar nodig in het mailcontact. Je bent verantwoordelijk voor de notulen van bestuursvergaderingen, de archivering, de website en de nieuwsbrief. Ten slotte ben je verantwoordelijk voor de indeling van de Sexy met Stijl Bestuurskalender, als secretaris leg en onderhoud je contact met de betreffende besturen. Het is dus belangrijk dat je een goede beheersing van de Nederlandse én Engelse taal hebt en geordend kan werken.

Penningmeester

De penningmeester draagt zorg voor alle inkomsten en uitgaven van de RAGweek en de gehele financiële administratie. In het begin van het bestuursjaar zul je een begroting opstellen en het is jouw verantwoordelijkheid dat deze gedurende het jaar als richtlijn voor alle inkomsten en uitgaven wordt gehanteerd.  Daarnaast houd je je bezig met het aanvragen van subsidies en vergunningen, het opstellen van facturen, het bijhouden van de boekhouding en het organiseren van de jaarlijkse loterij. Vooral tijdens en na de RAGweek is het belangrijk om een goed overzicht te houden op alle financiën, zodat uiteindelijk een zo hoog mogelijke opbrengst kan worden geschonken aan de twee goede doelen. Ten slotte zul je aan het einde van het bestuursjaar alles vastleggen in het financieel jaarverslag.

Bestuurslid sponsoring

Als bestuurslid Sponsoring ben je verantwoordelijk voor de sponsoring van de RAGweek. Zodra de goede doelen bekend zijn kun je aan de slag. Je zorgt voor samenwerkingen tussen ouder, maar ook nieuwe partners en je probeert om samen met je andere bestuursleden zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen. Je bent vrij om manieren te bedenken hoe je dit gaat aanpakken! Je houdt overzicht over alle benaderde bedrijven en gaat met alle sponsorgesprekken mee. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de loterijprijzen en probeer je zoveel mogelijk leuke verschillende prijzen voor de loterij te regelen.

Bestuurslid verenigingen

 Als Bestuurslid Verenigingen is je primaire taak om het contact met verenigingen te coördineren. Dit houdt in dat je student gerelateerde verenigingen in informatie en begeleiding omtrent activiteiten tijdens de RAGweek voorziet. Hoewel je aan het begin van het jaar de verenigingen verdeeld onder alle bestuursleden, ben jij dus eindverantwoordelijke als het aankomt op het contact met verenigingen. Daarnaast maak je de planning van de RAGweek en ben je tijdens de RAGweek zelf de dagverantwoordelijke. Tot slot onderhoud je het contact met het Facilitair Bedrijf voor de organisatie van de RAGbar en RAGsmakelijk. 

Bestuurslid Activiteiten & PR

Als bestuurslid activiteiten & PR ben je verantwoordelijk voor de promotie en de activiteiten van de RAGweek. Het is het jouw taak om de RAGweek op de kaart te zetten, zodat zoveel mogelijk mensen enthousiast worden om deel te nemen aan alle activiteiten.

Je functie bestaat, ten eerste, uit het ontwerpen en laten drukken van de ‘Sexy met Stijl’- Bestuurskalender en overig promotiemateriaal, waaronder posters en flyers. De basis hiervoor ligt vast in de huisstijl van de RAGweek, hoewel je uiteraard je eigen ‘creatieve ei’ hierin kwijt kunt. Ervaring hebben met Adobe Photoshop en Indesign is handig, maar zeker geen vereiste! De basiskennis kun je eventueel tijdens je bestuursjaar opdoen via cursussen en je voorganger. Eveneens beheer je de Facebook en Instagram van de RAGweek. Hier komen naar jouw hand verschillende evenement en posts van de RAGweek te staan. 

Naast de promotie van de RAGweek ben je ook verantwoordelijk voor de eigen activiteiten van de RAGweek. Je organiseert borrels, feesten en allerlei leuke activiteiten en houdt contact met onze partners zoals het Valkhof museum en de Oersoep brouwerij om samen met hun gave evenementen neer te zetten.  Hiernaast onderhoud je samen met het bestuurslid verenigingen het meeste contact met studentenorganisaties en ben je verantwoordelijk voor de werving, inzet en coördinatie van de vrijwilligers.